Man kan kanske inte skatta sig lycklig. Men nära på.

Du vill förstås hellre lägga pengar på affärsutveckling och lönsamhet än på skatt. Ett nära samarbete med oss stärker den möjligheten.

Vi håller oss a jour med nya lagförslag och ny rättspraxis. Vi vet lagens råmärken. Med god kännedom om mål och mening för ditt företag kan vi bygga en så gynnsam skattesituation som möjligt. Med bättre lönsamhet som följd.

Här följer några exempel på situationer med avgörande skattekonsekvenser som vi behärskar:

  • när ni ska starta verksamhet och välja/byta företagsform
  • vid handel inom och utom EU för att få korrekt momshantering
  • i valet mellan lön och aktieutdelning
  • vid val av pensionslösningar och försäkringsskydd
  • när ni väljer att teckna leasingavtal för företagsbilar
  • vid uppstart av dotterbolag eller när ni ska flytta verksamheter utomlands
  • vid köp och försäljning av fastigheter och inventarier
  • när ni ska köpa eller avyttra en verksamhet
  • vid upprättande av deklaration, exempelvis inkomstdeklaration eller skattedeklaration
nv