Utveckling handlar om att fånga framtiden.

Avsikten med revision är att upptäcka risker och möjligheter i utvecklingen av ditt företag. Oavsett om verksamheten kräver lagstadgad revision eller inte.

Vi ger dig, under tystnadsplikt, en oberoende granskning av ditt företags verksamhet. Det skapar trygghet för dig och trovärdighet gentemot dina intressenter.

Våra kunder befinner sig i en mängd olika branscher vilket gett oss erfarenhet i många branschspecifika frågor. Vi har också specialistkunskap inom bl.a. internrevision, kyrkorevision och församlingsrevision, IT-revision och kontroll av nya och befintliga affärssystem. Ge oss en chans att berätta om vad vi kan om just din verksamhet!

För oss är revision mer än att se på det som varit. För oss är revision också ett sätt att hitta vägar in i framtiden, så kallad offensiv revision. Med det menas att vi:

  • bidrar till att skapa framgång för våra kunder
  • är framåtriktade
  • utgår från hela verksamheten, inte enskilda detaljer
  • genom stöd och råd eliminerar att fel uppstår istället för att i efterhand påpeka de fel som förekommit
  • inriktar oss på väsentligheter
  • skapar trygghet
  • bidrar till att förbättra företagets utvecklingsmöjligheter
  • vill ha en regelbunden och god kontakt med företaget

Synsättet är ett resultat av att vi förstår vad företagande är. På riktigt.

Vi är själva företagare och kan därför din vardag.

nte jhe