Försprång får man inte. Det förtjänar man.

Förutom löpande ekonomiarbete kan vi vara bollplank i din strategiska planering och en operativ resurs i ditt utvecklings- och förändringsarbete.
Kort sagt – en aktiv medspelare.

Vi har skaffat oss en hel del erfarenhet genom åren från uppdrag med olika stora kunder i en mängd olika branscher. Erfarenhet som, genom ett nära samarbete, kommer dig till del. Företagets ekonomi är som en spegel av verkligheten där vi tillsammans besitter kompetens om både det ena och det andra. Ett plus ett blir tre, kan man säga.

Vår roll som konsult kan bland annat omfatta:

 • starta och driva företag
 • kalkylering
 • redovisningsrådgivning
 • budget och prognoser
 • likviditetsplanering
 • due diligence
 • genomgång av ekonomiska rutiner och processer
 • IT-revision
 • ekonomi- och redovisningshandböcker
 • lagerbolag
 • omstrukturering av företag samt generationsskifte

Ibland behöver man se sitt företag med andra ögon.