Känner man varandra förstår man varandra

Baker Tilly Höganäs grundades först 2012 och är ett systerkontor till Baker Tilly Helsingborg. Vi har en omfattande erfarenhet av revision och rådgivning inom bl.a. bokföring, bokslut, skatter, företagsförvärv och avyttringar m.m. Baker Tilly Höganäs är medlem i det nationella och internationella nätverket Baker Tilly.

Baker Tilly Sverige har idag drygt 500 anställda som arbetar vid fler än 50 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Den sammanlagda omsättningen överstiger idag 350 miljoner.

Vår syn på entreprenörskap

Vi på Baker Tilly tar oss alltid tid att lyssna på våra kunder. När vi pratar med kunderna försöker vi göra det på ett rakt och obyråkratiskt sätt. Våra råd är praktiska och affärsorienterade. Varför? Vi förstår entreprenörsdrivet företagande genom att vårt eget företagande har sin grund i entreprenörskap. Vi äger själva vår verksamhet, d.v.s. vårt lokala Baker Tilly-kontor ägs och drivs av våra revisorer och rådgivare. Det gör att ni får stöd av personer som har förståelse för, och personlig erfarenhet av företagande.

Vår starka lokala förankring skapar också en verklig närhet och tillgänglighet för våra kunder. Det är samma revisorer som stöttar dig år efter år. Med få personalbyten får du som kund den kontinuitet i relationen med revisorn som bäst gynnar dina affärer långsiktigt.

Servicekänslan och det personliga engagemanget gentemot våra kunder är Baker Tilly Höganäs signum. Vad som särskiljer oss är hur vi kopplar samman vår lokala närvaro med resurserna i det världsomspännande nätverket i Baker Tilly International. Baker Tilly Höganäs ger entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar: servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation. Det gör oss unika. Det ger dig trygghet och kompetens!