Ibland kan man behöva hjälp utomlands

Baker Tilly International är med totalt 150 revisionsbyråer i 120 länder världens åttonde största nätverk för revisionsbyråer.

Genom vårt medlemskap har vi en stark global närvaro och kan erbjuda professionell hjälp till ägarledda företag vad gäller revision med internationell anknytning.

Internationellt arbetar vi med:

 • ägarledda företag
 • publika och noterade bolag
 • internationella bolag
 • offentlig verksamhet
 • ideella föreningar och stiftelser
 • finans- och försäkringsrevision

Andra områden där vi kan stötta dig omfattar bland annat:

 • intygsskrivning
 • oberoende granskning
 • due diligence
 • it-revision och dataanalys
 • miljörevision
 • riskhantering
 • IFRS-granskning
 • internrevision
 • bolagsstyrning och intern kontroll
 • SOX 404 granskning
 • PCAOB regler

Besök gärna vår internationella sida för mer information
www.bakertillyinternational.com

 v