Vi hjälper ditt företag att växa

Pen

Vi är mer än specialister på ekonomi. Vår uppgift är att förstå och dela våra uppdragsgivares affärsidéer och företagande. Genom vår inriktning på ägarledda företag ger vi även trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Vi ser inte bara siffror utan även potentialen bakom dem, ger råd och idéer samt förmedlar kunskap om de problem och möjligheter som siffrorna indikerar.

Vi finns och arbetar på en geografiskt avgränsad marknad som vi känner lika väl som våra uppdragsgivare. Det ger trygghet, stärker kontakten och skapar förtroende..

Välkommen till Höganäs

bcv

Auktoriserade och godkända revisorer. Auktoriserade redovisningskonsulter. Medlem i FAR.